МАГИСТРАНТУРЫН СУРГАЛТАНД ЭЛСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД
odbayarj

Магистрантурын сургалтанд шинээр элсэгчдээс авах шалгалт дараах хуваарийн дагуу цахимаар явагдана.

09 сарын 16    10:00-16:00      Гадаад хэл    /http://www.testcenter.edu.mn/

             09 сарын 17    11:00-17:00      Мэргэжлийн ярилцлага

Жич: Гадаад хэлний шалгалт өгөх элсэгчийн хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг сургалтын албаар дамжуулан хүргэнэ.

Мэргэжлийн ярилцлагыг бүрэлдэхүүн сургуулийн хөтөлбөр хариуцсан салбар, тэнхим зохион байгуулна.

 

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮРТГЭЛИЙН АЛБА