ШУТИС-ийн бакалаврын элсэлтийн нээлттэй хөтөлбөр сонголт явагдаж байна.
admin