“КАРЬЕР ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ ЦУВРАЛ ЛЕКЦ
admin
ХХШС-аас хэрэгжүүлж байгаа “Карьер хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй цуврал лекцийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн 1 дэх лекц 11 сарын 16-ны өдөр 18.00 цагт цахим хэлбэрээр TEAMS программ ашиглан зохион байгуулагдана.
Уулзалтанд 2015 онд ГХС-ийг “Техник мэргэжлийн орчуулга” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг, 2017 онд хэл шинжлэлийн магистрын зэрэг хамгаалсан Чимэддорж овогтой Халиун оролцоно.
Оюутан залуус та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.
 
ГХС, Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбар