БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн нэр: Гадаад хэлний орчуулга

Хөтөлбөрийн мэргэших чиглэл:

Техник, технологийн орчуулга (Англи хэл)

Техник, технологийн орчуулга (Япон хэл)

Техник, технологийн орчуулга (Хятад хэл)

Техник, технологийн орчуулга (Солонгос хэл)

Техник, технологийн орчуулга (Орос хэл)

Сургалт явуулах хэлбэр: Өдөр  

Суралцах хугацаа 4 жил

1 хичээлийн жилд намар ба хаврын улиралтай,  1 улирал  16 долоо хоногийн турш үргэлжилнэ. Хичээлийн жилийн нэг улиралд оюутан хэвийн ачааллаар 15-18 кредитийн хичээлийг сонгон суралцана.

 

Сургалтын нийт кредит

Техник, технологийн орчуулга (Англи хэл)

125

Техник, технологийн орчуулга (Япон хэл)

128

Техник, технологийн орчуулга (Хятад хэл)

130

Техник, технологийн орчуулга (Солонгос хэл)

128

 

Хөтөлбөрийн зорилго: 

Улс орны хөгжлийн бодлого, инновацийн бодлого, хэлний бодлогыг хэрэгжүүлэхэд идэвхтэй оролцоход шаардлагатай хэлний болоод технологийн цогц мэдлэгтэй, төрөлх болон гадаад хэл дээр харилцах соёл, ур чадварыг эзэмшсэн, хариуцлагатай, багаар ажиллах чадвартай мэргэжилтнийг бэлтгэхэд оршино.

Хариуцсан салбар, тэнхим:  Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбар

                                                   Ази судлалын салбар