“Хичээлийн суралцахуйн үр дүнгийн үнэлгээ” сэдэвт сургалт
admin

2022 оны 5 сарын 05-нд 12:30-13:30 цагт “Хичээлийн суралцахуйн үр дүнгийн үнэлгээ” сэдэвт сургалтыг ШУТИС-ийн МХТС-ийн чанарын менежер, доктор П.Нямсүрэн багш явуулах тул эрдэмтэн, багш та бүхэн оролцоно уу! Сургалт Teams-ийн ГХС-ийн групп дээр болно.

ГХС-ийн захиргаа, чанарын баг