ШУТИС -ийн элсэлтийн бүртгэлийг цахимаар хийх зааварчилгааг хүргэж байна.
admin
ШУТИС -ийн элсэлтийн бүртгэлийг цахимаар хийх зааварчилгааг хүргэж байна.
Элсэлтийн бүртгэлийг: www.elselt.edu.mn веб хуудсаар дамжуулан хийнэ.
Элсэлтийн бүртгэл 2022 оны 6 сарын 29нд хаагдах тул та бүхэн амжиж бүртгүүлээрэй.
https://www.facebook.com/www.must.edu.mn/videos/1171690713681131