БХБ-Бүрэлдэхүүн
ШУТИС-ийн Багш нарын зөвлөл 1997 онд анх байгуулагдсан үеэс Гадаад хэлний сургуулийн багш нарын салбар зөвлөл байгуулагдаж тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн түүхтэй. 
ШУТИС-ийн Ректорын А/238 тоот тушаалаар 2015 оны 10-р сарын 30 нд /Багшийн хөгжлийн төвийн дүрэм/  Багшийн хөгжлийн төв байгуулагдсан.
 
БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ нь их сургуулийн багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж зохион байгуулах, багшийн хөгжлийн үйл явцыг дэмжих чиг үүрэг бүхий үйлчилгээний нэгж юм.
 
ЗОРИЛГО:
Багшийн тогтвортой хөгжлийг хангах, мэдлэг боловсролыг олон улсын түвшинд хүргэх, тасралтгүйгээр бие даан хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх, үр бүтээлтэй ажиллах хөшүүргийг бий болгох, гүйцэтгэлийн соёл өндөртэй багшлах залгамж халааг дэмжин чадваржуулахад оршино.
ГХС-ийн багшийн хөгжлийн баг дараах үйл ажиллагааг чиглэл болгон хариуцан ажиллаж байна.
 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 

БХБ-ийн бүрэлдэхүүн

Багийн ахлагч:   
Холбоо барих:
С.Сэржмядаг
ХХШС-ын ахлах багш
 serjmyadag@must.edu.mn
 
 

 

 

Багийн гишүүн:
http://fls.edu.mn/media/uploads/old/Altanzul.jpg
Холбоо барих:
Н.Алтанзул
АХТ-ийн ахлах багш
 altanzulmust@must.edu.mn