Англи хэлний тэнхимийн багш нар

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ТЭНХИМИЙН БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Тэнхимийн эрхлэгч Ч.Золзаяа /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
2. Профессор Д.Алтанцэцэг /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
3. Дэд профессор  Ж.Ганцэцэг /Доктор (Ph.D), дэд профессор/
4. Ахлах багш  А.Мөнгөнчимэг /Доктор (Ph.D)/
5. Ахлах багш Б.Арваазана /Доктор (Ph.D)/
6. Ахлах багш  А.Болормаа /Доктор (Ph.D)/
7. Ахлах багш Т.Гэрэлмаа /Магистр/
8. Ахлах багш  Н.Оюунцэцэг /Магистр/
9. Ахлах багш Н.Алтанзул /Магистр/
10. Ахлах багш П.Бямбажав /Доктор (Ph.D)/
11. Ахлах багш Г.Гантуяа  /Доктор (Ph.D)/
12. Ахлах багш Д.Ундраа /Магистр/
13. Багш Т.Цэнд-аюуш /Магистр/
14. Багш Б.Банзрагч /Магистр/
15. Багш А.Ариунаа /Магистр/
16. Багш Б.Туяа /Магистр/
17. Багш Б.Бурмаа /Магистр/ 
18. Багш Г.Энхзаяа /Магистр/
19. Багш Д.Цэнгэл /Магистр/
20. Багш Б.Энхзул /Магистр/
21. Багш Г.Ариунбямба /Магистр/
22. Багш Ц.Оюунтунгалаг /Магистр/
23. Багш Э.Саруул /Магистр/
24. Багш Л.Долгорсүрэн /Магистр/
25. Багш Л.Мөнхжаргал /Магистр/
26. Багш А.Амарзаяа /Магистр/
27. Багш М.Даваажав /Магистр/
28. Багш М.Нямдолгор /Магистр/
29. ТЭТ Э.Болороо /Магистр/