Сургалтын алба
Он цагийн товчоон
Техникийн их сургуулийн Ректорын 1997 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн тушаалаар ГХС байгуулагдаж  2000 онд 500 гаруй оюутантай болсноор сургалтын алба байгуулагдсан.
Анх сургалтын албаны даргаар Орос хэлний тэнхимийн багш Г.Туяа, дараа нь Б.Ундрал, ажилтнаар захирлын туслах Я.Оюунцэцэг нар хавсран ажиллаж байв.
2001-2002 онд сургалтын албаны даргаар Д.Болд ажилласан. 1999-2000 оны хичээлийн жилээс ТИС-ийн хэмжээнд сургалтын кредит тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлж эхэлсэн бөгөөд оюутнуудын хэвлэмэл хэлбэрээр байсан бүртгэл, мэдээлэл, дүн зэргийг UNIMIS системд шилжүүлж цахим болгох ажлыг тухайн үеийн сургалтын албаны ажилтан, Б.Сонинцэцэг, М.Баасанхорол, Х.Оюунхишиг, Ц.Баярчимэг нар гүйцэтгэсэн.
2002 оноос дэд захирлаар  Орос хэлний тэнхимийн эрхлэгч Д.Туул  томилогдон ажиллаж байв. Доктор, дэд профессор Д.Туул 2002-2010 онд  кредит тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлэх, сургалтын үйл явцыг саадгүй явуулах, багш нарыг хөгжүүлэх, оюутны байгууллагатай хамтран ажиллах зэрэг олон талт ажлыг сургалтын албаны ажилтан Х.Оюунхишиг, Ц.Баярчимэг болон сургуулийн нийт профессор, багш нартай хамтран хийж байв.
2011-2020 онд сургалт эрхэлсэн дэд захирлаар доктор Ц. Энхбаатар, сургалтын албаны ажилтнаар С. Ариунзаяа нар томилогдож ГХС-ийн суралцагчдын элсэлт, хичээл сонголт, эрүүл мэндийн даатгал, төрийн сангийн зээл тэтгэлэг, сургалтын үнэлгээ, хөтөлбөрийн хөгжил, магадлан итгэмжлэл, сургалтын нэгдсэн зохицуулалт, төгсөлт, багшийн хөгжил, цахим сургалт, оюутны зөвлөл зэрэг багш, оюутныг дэмжих үйл ажиллагааг хариуцан ажилласан.
2020 оны 9 сараас дэд захирлаар доктор Э. Чимэдлхам, сургалтын албаны ажилтнаар С. Ариунзаяа нар ажиллаж байна.
Үйл ажиллагааны чиглэл
  • ШУТИС-ийн сургалтын нэгдсэн хуанлийн дагуу элсэлт, бүртгэл, хичээл сонголт, хичээл зохицуулалт, шалгалт, төгсөлт зэрэг сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах
  •  Хичээл сонголт, сургалттай холбоотой зөвөлгөө өгөх, тодорхойлолт олгох
  •  Багш нарын сургалтын цагийн ачаалалд хяналт тавих, тооцох, үнэлэлт дүгнэлт хийх
  •  Сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт, чанарт хяналт тавина.
  •  Сургалт, үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн тайлан мэдээ гаргах, хянах, үнэлэлт өгөх
  •  Суралцагчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх
  •  Суралцагчыг  тэтгэлэг, төрийн зээл тусламж, эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах оюутны материал бүрдүүлэх, гэрээ хийх
  •  Санал, хүсэлт, өргөдөл хүлээн авч холбогдох шатны нэгжээр шийдвэрлүүлэх,
  •  Оюутны зөвлөлтэй хамтран ажиллах
                    
Холбоо барих
Сургалтын албаны ажилтан:  С. Ариунзаяа /магистр/
   Утас: 11-324590-2118  И-мэйл: ariunaamoogii@gmail.com
 
Хаяг: ШУТИС 1-р байр, ГХС,  № 325б
          8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг,
          Улаанбаатар, Монгол улс