Англи хэлний академи

ШУТИС – ийн ГХС – ийн харьяа Англи хэлний академи нь олон улсын ETS, Pearson VUE, Prometric, Collage Board, ACCA зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажилладаг бөгөөд дээрх байгууллагуудын шалгалтын албан ёсны төв юм. Одоогийн байдлаар:

  • TOEFL
  • GRE
  • GMAT
  • PTE
  • SAT
  • ACT
  • Япон улс руу гэрээгээр ажиллах ажилчдын хэлний болон ур чадварын шалгалт
  • Санхүү болон аудит
  • Мөн 80 гаруй нарийн мэргэжлийн шалгалтуудыг авч байна.

2021 он 1 дүгээр сараас япон улс руу гэрээгээр ажиллах ажилчдад 77775582 дугаараар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх зорилгоор дуудлагын төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэн явуулж байна.

Тус төвтэй холбогдохыг хүсвэл https://www.facebook.com/englishacademyofmust хуудсаар болон 11325582 дугаараар холбогдож болно.