Дотоод хамтын ажиллагаа
 

Дотоод хамтын ажиллагаатай байгуулагын мэдээлэл

ШУТИС-ийн Гадаад хэлний сургууль аж үйлдвэр их сургууль хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор дараах дотоодын их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага, аж үйлдвэрийн газруудтай хамтран ажилладаг. Үүнд: