Дотоод хамтын ажиллагаа
Манай институт нь дараах дотоодын их, дээд сургууль, сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран ажилладаг. Үүнд:
  • ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн
  • МУИС, МУБИС-ийн монгол хэлний тэнхим
  • МУИС-ийн ГХСС
  • Монголын Англи хэлний багш нарын холбоо
  • ХААИС
  • Отгон тэнгэр их сургууль