Захирлын зөвлөл
ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

1
Ц.Энхбаатар
Захирал
2
Э.Чимэдлхам
Дэд захирал 
3
Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 
4
Чанарын менежер
5
Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын эрхлэгч 
6
Англи хэл судлалын тэнхимийн эрхлэгч 
7
Ази судлалын салбарын тэнхимийн эрхлэгч 
8
Ахлах нягтлан бодогч
9
ҮЭ-ийн хорооны дарга
10 Ц.Энхжаргал Англи хэлний академийн захирал
11 С.Сэржмядаг Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч
12 М.Лхамжав Захирлын туслах