Захирлын зөвлөл
ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

1
Ц.Энхбаатар
Захирал
2
Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 
3
Чанарын менежер
4
Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын эрхлэгч 
5
Англи хэл судлалын тэнхимийн эрхлэгч 
6
Ази судлалын салбарын тэнхимийн эрхлэгч 
7
Ахлах нягтлан бодогч
8
ҮЭ-ийн хорооны дарга
9 Ц.Энхжаргал Англи хэлний академийн захирал
10 С.Сэржмядаг Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч
11 М.Лхамжав Захирлын туслах