МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн нэр:   1.Техникийн мэргэжлийн орчуулга

                                    2. Гадаад  хэл шинжлэл

Сургалт явуулах хэлбэр: Өдөр

Суралцах хугацаа

Сургалтын нийт кредит

1-1.5жил

33

 

Хөтөлбөрийн зорилго: 

Магистрын хөтөлбөрийн зорилго нь онолын мэдлэг, судалгаа шинжилгээний ур чадвар, арга барил эзэмшсэн бүтээлч сэтгэлгээтэй өрсөлдөх чадвар бүхий судлаач, мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах юм.

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага

  • Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулиудыг бакалаврын зэрэгтэй төгссөн,
  • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэг чадвартай,
  • Багаар ажиллах чадвартай,
  • Бие даан судалгаа шинжилгээ хийх хүсэл сонирхолтой

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар, эх хувийн хамт
  • Бакалаврын дипломын баталгаажсан хуулбар, эх хувийн хамт
  • 3х4 хэмжээтэй зураг 2 хувь
  • Элсэлтийн хураамж

Элсэлтийн шалгалт:   Гадаад хэл /орос хэл, англи,хэл/

                                        http://www.testcenter.edu.mn/

                                        Мэргэжлийн ярилцлга

Хариуцсан салбар:  Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбар

Холбоо барих утас: 976-324590 (2113)