Санхүүгийн алба
Санхүүгийн алба
Санхүүгийн алба нь оюутан суралцагсдын суралцах орчинг анги, кабинетын ашиглалтыг сайжруулах, сургалтын материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах,  шинээр лаборатори байгуулах, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр тоноглох, сургалт дадлагын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, интернетийн харилцаа холбоог өргөтгөх багш, ажилтнуудын ажлын байрны нөхцлийг сайжруулах, тэднийг гадаад дотоодын мэргэжил дээшлүүлэх курс, семинарт явуулах, нийгмийн асуудлын тодорхой хэсгийг шийдвэрлэх зэрэгт сургуулийн санхүүг зохистой зөв зарцуулж, санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн ажлуудыг хийхэд үндсэн ажлаа чиглүүлэн ажиллаж байна.
Ахлах нягтлан бодогч Д.Хишигжаргал /Ахлах нягтлан бодогч/
И-мэйл хаяг: d_khishigjargal@must.edu.mn
Аж ахуйн нярав:  Д.Эрдэнэбаяр
И-мэйл хаяг: dbayar2019@gmail.com
Харилцах утас: (976)-11-318542
Хаяг: ШУТИС-ийн 1-р байр 418 тоот өрөө