Санал болгох төсөлт ажил

Хамтран ажиллах боломж

     Холбоо барих

Гадаад хэлний шаталсан сургалт (англи, орос, хятад, япон, солонгос, герман)

zayamust@gmail.com

barhas1125@yahoo.com

Монгол бичгийн анхан, дунд, гүнзгий шатны сургалт

dima_1228@must.edu.mn

Гадаад хүнд зориулсан монгол хэлний бэлтгэл сургалт 

dima_1228@must.edu.mn

Япон улсад ажиллах ажилчдад зориулсан япон хэлний сургалт

japandep@must.edu.mn

Япон хэлний EJU шалгалтын бэлтгэл сургалт

japandep@must.edu.mn

БНСУ-д ажиллах ажилчдад зориулсан солонгос хэлний сургалт

mend@must.edu.mn

Мэргэжлийн англи хэлний сургалт – барилга, геологи, уул уурхай, мэдээлэл холбоо, үйлдвэр технологи, дизайн, механик инженер, менежмент

zayamust@gmail.com

Техникийн мэргэжлийн болон захиалгат орчуулга

Barhas1125@yahoo.com

​​​​​​​​​​​​​​