Ази судлалын тэнхимийн багш нар

АЗИ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМИЙН БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

1

Тэнхимийн эрхлэгч

Ц.Эрдэнэзаяа /Доктор (Ph.D)/

2

Зөвлөх профессор

Г.Томтогтох /Доктор (Ph.D), профессор/

3

Дэд профессор

Л.Чойжилмаа /Доктор (Ph.D), дэд профессор/

4

Ахлах багш

Т.Мөнхжаргал /Доктор (Ph.D)/

5

Ахлах багш

Ч.Оюунгэрэл /Доктор (Ph.D), дэд профессор/

6

Ахлах багш

Г.Даваажав /Доктор (Ph.D)/

7

Ахлах багш

Г.Уранчимэг /Доктор (Ph.D), дэд профессор/

8

Ахлах багш 

Р.Бигэрмаа /Доктор (Ph.D)/

9

Ахлах багш

Б.Дэлгэрмаа /Доктор (Ph.D)/

10  

Ахлах багш

Д.Энхчимэг  /Доктор (Ph.D)/

11

Ахлах багш

Б.Ундармаа /Магистр/

12

Ахлах багш

С.Оюундэлгэр /Магистр/

13

Ахлах багш

Э.Сайнбилэг /Магистр/

14

Ахлах багш

Ц.Отгон  /Магистр/

15

Ахлах багш

Ш.Галтмаа /Магистр/

16

Ахлах багш

Б.Сонинцэцэг /Магистр/

17

Ахлах багш

Б.Туяа /Магистр/

18

Ахлах багш

З.Агиймаа /Магистр/

19

Багш 

Н.Мөнхжаргал /Магистр/

20

Багш

Т.Энхцэцэг /Магистр/

21

Багш

Б.Номиндалай /Магистр/

22

Багш

С.Баасанжаргал /Магистр/

23

Багш 

Л.Сарангэрэл /Магистр/

24

Багш

Б.Эрдэнэчулуун /Магистр/

25

Багш

Т.Солонго /Магистр/

26

Багш

Б.Ариунаа /Магистр/

27

Багш

О.Халиун /Магистр/

28

Багш

Д.Дуламсүрэн /Магистр/

29

Багш

П.Мөнгөнцэцэг /Магистр/

30

Сургалтын мастер

Л.Мөнгөнсувд /Магистр/

31

ТЭТ

Ч.Баярмаа /Магистр/