ШУТИС-ийн ГХС-ийн бакалавр оюутны "Хэрэглээний хэл шинжлэл-2024" сэдэвт ЭШХ-ын удирдамж
admin