Оюутны зөвлөл
Оюутны зөвлөлийн эрхэм зорилго:
ШУТИС-ийн эрхэм зорилгыг дээдэлж, оюутны зөвлөлийн гишүүд ба ГХС-ийн оюутнуудын эрх, нийтлэг ашиг сонирхлыг Монгол улсын болон олон улсын хэмжээнд төлөөлөн хамгаалах, гишүүдийнхээ сурч боловсрох, соён гэгээрэх, өөрийгөө хөгжүүлэх таатай орчныг бүрдүүлэхэд оршино.
 • Оюутны зөвлөлийн эрхэм зорилгын хүрээнд оюутнуудын хөгжих эрхийн баталгааг хангахад чиглэгдсэн олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.
 • Оюутны зөвлөлийн гишүүдийн оюунлаг нөөцөд тулгуурлан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хөгжүүлэн дэмжих.
 • ГХС-ийн оюутнуудыг соёл, урлагийн нэгдсэн арга хэмжээнд хамруулах замаар тэдний дунд нөхөрсөг харилцааг төлөвшүүлэх.
 • Оюутны зөвлөл нь эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэх явцдаа гадаад, дотоодын, төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах, төсөл хэрэгжүүлэх зэрэг болно.
2021-2022 оны ГХС-ийн Оюутны зөвлөлийн бүтэц зохион байгуулалт
 1. Дарга                         М. Анужин ( munkhbayranujin11@gmail.com)
 2. Нарийн бичиг            М.Азжаргал
 3. ОНХА менежер         Д. Хонгорзул
 4. ЭШТА менежер         Г. Анхзаяа
 5. СХА менежер            Б.Халиун
 6. ДҮАХА менежер        С.Пүрэв-Эрдэнэ
Идэвхтэн гишүүд:
 1. ОНХА гишүүн            Ч. Чингис, А.Төртогтох, Х.Сүх-Эрдэнэ
 2. ЭШТА гишүүн            А. Дэчинжамц, Г.Ариунжаргал, Э.Намуунаа
 3. СХА гишүүн               Т. Дөлгөөн, Р.Дэжидбал, О.Сансар
 4. ДҮАХА гишүүн           Б.Бадамгарав, Ц.Ганчимэг, Г.Түмэндэлгэр