Магистрын элсэлтийн бүртгэл эхэллээ
admin
2023 оны 01 дүгээр сарын 16-наас 02 дугаар сарын 06 өдрийг хүртэл бүртгэнэ.
Бүртгэл: www.elselt.edu.mn