2022-2023 оны хичээлийн жилд мөрдөх ШУТИС-ийн сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ, төлбөрийн данс
admin