2023-2024 оны хичээлийн жилийн магистрын элсэлтийн бүртгэл эхэллээ.
admin