ГАРААНЫ КОМПАНИЙГ ДЭМЖИГЧ “INNO HUB” ХУРДАСГУУР ТӨВТЭЙ ОЮУТНЫ ТӨЛӨӨЛӨЛ ТАНИЛЦЛАА
admin

             2023.10.27-ны өдөр БУХС, ГХС, ГУУС-ийн оюутны төлөөлөл гарааны компанийг дэмжигч “Inno Hub” хурдасгуур төвтэй танилцлаа.

        Уг төвтэй танилцсанаар инноваци, стартап болон шинэлэг санаа олох талаар олон  мэдээлэлтэй болсон бөгөөд оюутанд өгөөжтэй ярилцлага боллоо. Өөрсдийн ажлын талаар инноваци, гарааны компаний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, оюутантай ярилцлага өрнүүлсэн тус төвийн хамт олонд баярлалаа.

             Стартапын талаар олон боломж байгаа талаар оюутан мэдээлэлтэй боллоо.