“MUST STUDENT START-UP” уралдааны бүртгэл явагдаж байна.
admin

“Монголын инновацын 7 хоног-2024” арга хэмжээний хүрээнд оюутан, залуусын инновацын соёл хандлагыг төлөвшүүлэх, энтрепренер сэтгэлгээг хөгжүүлэх замаар инженерийн шийдэл, технологи, инновацид суурилсан гарааны бизнесийн санаачлагыг дэмжих зорилготой уралдаанын бүртгэл явагдаж байна. Бүртгэл болон удирдамжтай доорхи холбоосоор орж танилцана уу !