2000-2001A

ЯПОН, АНГЛИ ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧ ИНЖЕНЕР мэргэжлийн ХЭЛ ШИНЖЛЭЛИЙН БАКАЛАВР

Моломжамц

Мөнхтуяа

Япон, англи хэлний орчуулга

Холбоотой цэсүүд