2009-2010А

ГАДААД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧ мэргэжлийн ХЭЛ ШИНЖЛЭЛИЙН БАКАЛАВР

1

Далай

Алтанчулуун

Япон, англи хэлний орчуулга

2

Улаанбаатар

Нарангаравуу

Япон, англи хэлний орчуулга

3

Ганхүү

Болормаа

Япон, англи хэлний орчуулга

4

Эрдэнэчулуун

Оюун-эрдэнэ

Япон, англи хэлний орчуулга

5

Туваандорж

Саранчимэг

Англи-солонгос хэлний орчуулга

6

Баясгалан

Дагмидмаа

Англи-солонгос хэлний орчуулга

7

Ширэндэв

Түвшинзаяа

Англи-орос хэлний орчуулга

Холбоотой цэсүүд