2018-2019 B

ТЕХНИКИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ОРЧУУЛА мэргэжлийн ХЭЛ ШИНЖЛЭЛИЙН БАКАЛАВР

1

ЦЭВЭЭН

ЭНХБАЯР

Англи, орос хэл

2

БАЯРТУЛГА

СОЁЛМАА

Англи, орос хэл

3

ЭНХТӨГС

МАРТ

Англи, солонгос хэл

4

ПҮРВЭЭ

ОЮУНСОНДОР

Англи, солонгос хэл

Холбоотой цэсүүд