2019-2020 A

ТЕХНИКИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ОРЧУУЛА мэргэжлийн ХЭЛ ШИНЖЛЭЛИЙН БАКАЛАВР

1

СЭЛЭНГЭ

БАДАМСЭД

Англи, орос хэл

2

ЦОГТГЭРЭЛ

ЦОГТБААТАР

Англи, орос хэл

ТЕХНИКИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ОРЧУУЛА хөтөлбөрөөр ХЭЛ ШИНЖЛЭЛИЙН БАКАЛАВР

1

БАТБИЛЭГ

ДҮҮРЭНБИЛИГ

Англи хэл

Холбоотой цэсүүд