Ц.Байгалмаа

                                                 Цагаанбанди овогтой Байгалмаа 

1997 онд "Орхон" ГХДСургуулийг англи хэлний багш, орчуулагч,1998 онд ШУТИС-н ГХС-д хэл шинжлэлийн ухааны магистр, ШУТИС-д докторантурт суралцаж байна. 

2007 онд ХБС-ийн дэргэдэх Гадаад хэлний сургалт судалгааны төвийн захирлаар, 2008 онд ШУТИС-д Америкийн ETS байгууллагын IBT TOEFL-ийн албан ёсны төвийг байгуулсан,1998 оноос ШУТИС-ийн Хэлний боловсролын сургуулийн Харьцуулсан хэл шинжлэл, нэр томьёо судлалын багийн багш, 2014 оноос Гадаад хэлний институтийн ахлах багшаар ажиллаж байна.

И-мэйл хаяг: tsbaigala@yahoo.com

Холбоотой цэсүүд