САЙН ДУРЫН ХЯТАД ХЭЛНИЙ КЛУБИЙН “ТАНЫ ХАНДЛАГА ТАНЫ ИРЭЭДҮЙ” ЛЕКЦ