ГХС-ийн Оюутны зөвлөлийн 2023 оны 12-р сарын тайлан