"Ерөнхийлөгчийн илгээлт 2100" хөтөлбөрийн оюутнуудад зориулан Австрали улсын боловсролын тогтолцоо, шилдэг сургууль болон мэргэжил сонголтын талаар зөвлөгөө өглөө.
admin
ХХШС-аас “Стади Cолюшн” боловсролын агентлагтай хамтран 2022-2023 оны хичээлийн жилд "Ерөнхийлөгчийн илгээлт 2100" тэтгэлгийн “Бэлтгэл хөтөлбөр”-т суралцаж буй оюутнуудад зориулан Австрали улсын боловсролын тогтолцоо, шилдэг сургуулийн танилцуулга, мэргэжил сонголт, олон улсын оюутан байх талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өглөө.