Хятад хэлний техник, технологийн орчуулагчийн 2-р курс болон хамтарсан хөтөлбөрийн ангийн оюутнууд Шандун ШУТИС-д амжилттай суралцаж төгслөө.
admin
2021-2022 оны хичээлийн жилд ШУТИС-ийн ГХС, Шандун ШУТИС-тай хамтарсан хятад хэлний 1+1+2 хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэрээ байгуулсан.
Хамтын ажиллагааны хүрээнд  2022 - 2023 оны хичээлийн жилд “Гадаад хэлний орчуулга” хөтөлбөрийн Хятад хэлний техник, технологийн орчуулагчийн 2-р курс болон хамтарсан хөтөлбөрийн ангийн оюутнууд Шандун ШУТИС-д амжилттай суралцаж төгслөө.
Амжилттай суралцсан оюутнууд болон Хятад хэлний багийн багш нартаа баяр хүргэе. 
www.elselt.edu.mn
MUST ELSELT