2023-2024 ОНЫ НАМРЫН УЛИРАЛД ХИЙГДСЭН T.AL325 “МЭРГЭЖЛИЙН ДАДЛАГА” ХАМГААЛСАН ТАЙЛАН
admin

 

ШУТИС-ийн ГХС-ийн Техник технологийн орчуулга /Англи хэлний/ мэргэжлийн  ангийн  оюутнуудын 2023 оны 09-дүгээр сарын 20-с 10 дугаар сарын 20 өдөр хүртэл нэг сарын хугацаанд хамтран ажилдаг байгуулгуудад мэргэжлийн дадлага хийсэн. Оюутнууд 2023 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр дадлага хамгаалж багш нараас зөвлөгөө авч дүгнүүллээ.

Дадлага хийсэн байгуулгууд:

“Технож Бизнес Инкубатор” ТББ

“Икем” ХХК

“Цецүүх Трейд” ХХК

“Витафит Инвест” ХХК

“Бэл Инвестмент” ХХК

“Талх Чихэр” ХХК

Тус дадлагыг нийт 15 оюутан сонгож байгуулгуудад хуваарьлагдсан, дадлага хамгаалах явцад нэг оюутан ирээгүй, нийт 14 оюутан дадлагаа амжилттай хамгааллаа.

         

                                                                        

ГХС-ийн ХХШС 

2023.10.26