ХХШС-ААС ЯПОНЫ “SMARTI” БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН ДАТА ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ ХИЙЛЭЭ
admin

ZOOM мэдээллийн технологийн компаний захиалгаар Японы дата хөгжүүлэлтийн “SMARTI” байгууллага нь ШУТИС, ГХС-ийн Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын хамт олонтой хамтарч дата хөгжүүлэлтийн ажлыг 2023 оны 10 сарын 23-аас 11 сарын 04 өдрүүдэд хийлээ.

Энэхүү дата хөгжүүлэлтийг хийснээр AI буюу хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар илүү олон үйлдлийг таньдаг болгох зорилготой. Цахим уулзалтад оролцож байгаа хүн дэлгэцээс гарахад уулзалтаас гарсан гэсэн өгөгдөл дамжуудлаг тул оролцогч идэвхтэй үйлдэл хийн хуралд оролцож байгаагаар бичлэг хийлгэсэн ба тусс ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд нийт 460 оюутныг бичлэгт хамруулсан болно.

Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбар нь энэхүү ажлын хүрээнд олсон мөнгөн орлого болох 1 сая төгрөгийн ГХС-д хандивлан, хөрөнгө оруулалт хийлээ.

 

 

ГХС, Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбар

2023.11.09