Чанарын менежментийн сургалт
odbayarj

ШУТИС-ийн Чанарын Хяналт Шинжилгээ Үнэлгээний Албанаас 2021 оны 9 сарын 9-ны 14:00 цагт Гадаад Хэлний Сургууль дээр дараах сэдвээр сургалт (онлайн) зохион байгууллаа.    

Сургалтын сэдэв

  • “ШУТИС-ийн Чанарын Менежментийн Тогтолцоо”  

Э.Халиун (ЧХШНА-ны дарга)

  • “МехТС-д ISO 9001 Чанарын Менежментийн Тогтолцоог хэрэгжүүлж буй туршлага”

Д.Өнөрсайхан (МехТС-ийн чанарын менежер)