ГХС-ИЙН БАКАЛАВР, МАГИСТР ОЮУТНЫ ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮЗЛЭГИЙГ ҮЕ ШАТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
admin
Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд:
  • “Гадаад хэлний орчуулга” хөтөлбөрийн “Техник, технологийн орчуулга /англи хэл/” мэргэжлээр төгсөх бакалавр оюутны
  • “Техникийн мэргэжлийн орчуулга”, “Гадаад хэл шинжлэл” мэргэжлээр төгсөх магистрант оюутны Төгсөлтийн судалгааны ажлын:
    • 1-р үзлэгийг 2021.10.13-нд 11.00 цагаас 1-323 тоот өрөөнд
    • 2-р үзлэгийг 2021.11.17-ны 11.00 цагаас Русский центрт хуваарийн дагуу үе шаттай зохион байгууллаа
   
 
Оюутны
Удирдагч багш
Судалгааны ажил танилцуулах
код
овог нэр
мэргэж
дараалал
хэлбэр
Бакалавр оюутан
1
B180420226
М.Самбууням
ТТО
Ц.Цэцэгмаа /PhD., дэд проф/
11.00-12.00
Танхим
2
B180420219
Б.Эрдэнэжаргал
Б.Мөнхцэцэг /MA/
12.00-13.00
Магистрант оюутан
3
B.ES20E002
Э.Энх-Од
ГХШ
Д.Туяа /PhD/
13.00-14.00
Танхим
4
B.ES20E001
С.Долгорсүрэн
ГХШ
Л.Чойжилмаа /PhD, дэд проф/
14.00-15.00
5
B.TT20E001
Б.Сэргэлэнбаяр
ТМО
Ч.Золзаяа /PhD, дэд проф/
15.00-16.00
6
B.TT19E003
G.Ganga
ТМО
Н.Мэнд /PhD/
16.00-17.00
Цахим /гадаадад байгаа /
7
B.ES20E003
Д.Ариун
ГХШ
Ц. Мөнхдэлгэр /PhD/
17.00-18.00

 

  

ХХШС-ын эрхлэгч Ц.Цэцэгмаа, профессор С.Бархас, ахлах багш Ц.Мөнхдэлгэр, Т.Мөнхтуяа нар төгсөгч оюутны судалгааны ажлын явцтай танилцаж санал, зөвлөгөө өглөө.
  
ГХС, Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбар