"ЭРХЭМ БАЯН ЭРДЭМ НОМ" АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
ГХС-ийн Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбараасЭРХЭМ БАЯН ЭРДЭМ НОМ” аяны хүрээнд:
  1. 2022 оны 03-р сарын 02-ны өдөр Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын 79-р сургуулийн Гадаад хэлний судлагдахууны багш, сурагчдын мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлэх, сургалтын үйл ажиллагааг дэмжин Англи хэлний 24 нэр төрлийн 70 ширхэг ном, сурах бичиг
  
  
  1. 2022 оны 03-р сарын 03-нд Баянзүрх дүүргийн Нарны инээмсэглэл” өдөр өнжүүлэх төвд суралцдаг Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын 21, 33, 84-р сургуулийн сурагчдын гадаад хэл сурах сонирхлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Англи хэлний 8 төрлийн 20 ширхэг ном, гарын авлага, зурагт үзүүлэн
   
  1. 2022 оны 04-р сарын 05-нд Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын ЕБС-ийн номын санд 12 нэр төрлийн 45 ширхэг Англи хэлний ном, сурах бичиг хандивласанд тус төв, сургуулиудын захирал, сургалтын менежер, гадаад хэлний судлагдахууны ахлагч нар талархал илэрхийллээ.
 
ГХС, Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбар